Over stichting Payung

De stichting heeft ten doel het behouden van het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands Oost Indië, het uiteenzetten en beschrijven van gebeurtenissen uit het verleden en het informeren van belangstellenden en bestaande als ook komende generaties over alles wat betrekking heeft op voormalig Nederlands Oost Indië en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

“De stichting heeft ten doel het behouden van het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands Oost Indië.”

De stichting is gevestigd te Bergen op Zoom

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van voorlichting, het samenstellen van – en verstrekken van documentatie alsmede het organiseren van activiteiten zoals het houden van bijeenkomsten, contact- en discussie –dagen alsmede het organiseren van een jaarlijkse Indië herdenking.

Ons verhaal

De oprichting

Stichting Payung is opgericht op 27 januari 2021 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 82308098. Ons bankrekeningnummer is: NL56 RABO 0367 1190 21.

Stichting Payung is gevestigd aan de Paddestoelstraat 8 te Bergen op Zoom en kent op dit moment de volgende bestuursleden:

De heer Henk Beijen, voorzitter.
De heer Rene van der Peijl, penningmeester.
Mevr. Wendy Rooze, secretaris.
De heer Sjoerd van den Boom, algemeen bestuurslid.

Onze bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Payung bekostigt de activiteiten door donaties van onze sympathisanten, alsmede giften en/of subsidies. Al onze inkomsten komen geheel ten goede aan de stichting om zo onze doelstellingen te bereiken. Wij hebben geen winstoogmerk en eventuele overschotten in enig jaar zullen worden gebruikt in het volgende jaar.

Per 1 januari 2022 hebben wij de ANBI-status verkregen. Voor de ANBI-gegevens, klik dan hier

Verdere informatie kunt u verkrijgen via het email-adres Herdenking158@gmail.com

Wat wij doen

Wij hebben ten doel het behouden van het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands-Indië, dit doen we door het beschrijven van gebeurtenissen uit het verleden en het informeren van belangstellenden en huidige en toekomstige generaties. We trachten deze doelstelling te verwezenlijken door het geven van voorlichting en het organiseren van activiteiten, zoals het houden van bijeenkomsten, alsmede het organiseren van een jaarlijkse Indië-herdenking.

Vrijwilligers

Natuurlijk kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. Op allerlei manieren kunnen we uw hulp gebruiken. Bel voor informatie of om zich op te geven: Henk Beijen tel. 06-212 925 49

Sponsors

Als stichting Payung zijn we afhankelijk van giften en sponsoring. Mocht u een kleine bijdrage willen leveren:graag.

U kunt informeren naar de mogelijkheden bij Sjoerd van den Boom tel. 06-81961025

Vrienden/partners

Stichting Pelita, Stichting Dino, Wij zijn Traverse, Gemeente Bergen op Zoom, Het Meeussenfonds, De kok bouwgroep en vele betrokkenen

Kom in contact.

 

Paddestoelstraat 8 Bergen op Zoom

06-212 925 49

herdenking158@gmail.com