Beleidsplan Stichting Payung

 

De stichting is gevestigd te Bergen op Zoom.

 

De stichting heeft ten doel het behouden van het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands Oost Indië en de Molukken.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van voorlichting, het samenstellen van – en verstrekken                                                                  van documentatie alsmede het organiseren van activiteiten zoals het houden van bijeenkomsten, contact- en discussie –dagen.                                                     Tevens organiseren wij jaarlijks een Indië herdenking op het Thaliaplein te Bergen op Zoom.

 

Alle activiteiten worden geheel gefinancierd door vrijwillige bijdrages en giften van onze sympathisanten.                                                                                              Tevens maken wij gebruik van sponsoren, die ons subsidies verstrekken en/of werkzaamheden om niet uitvoeren.                                                                                      De activiteiten worden verzorgd door vrijwilligers en de bestuursleden. De bestuursleden ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding.                                                 Het vermogen van de stichting wordt in zijn geheel ingezet om onze activiteiten te organiseren en uit te voeren.                                                                                         Ook opgebouwde reserves in enig jaar worden het daaropvolgend jaar aangewend om activiteiten te ontplooien.

 

Sinds 1 januari 2022 zijn wij als ANBI geregistreerd: voor de ANBI-gegevens, klikt u   hier

Voor de jaarcijfers 2022 klikt u  hier