Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Payung

De stichting is gevestigd te Bergen op Zoom

De stichting heeft ten doel het behouden van het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands Oost Indië en de Molukken.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het geven van voorlichting, het samenstellen van – en verstrekken van documentatie alsmede het organiseren van activiteiten zoals het houden van bijeenkomsten, contact- en discussie –dagen.

Tevens organiseren wij jaarlijks een Indië herdenking op Rozenoord te Bergen op Zoom.

Alle activiteiten worden geheel gefinancierd door vrijwillige bijdrages en giften van onze sympathisanten.

Tevens maken wij gebruik van sponsoren, die ons subsidies verstrekken en/of werkzaamheden om niet uitvoeren.

De activiteiten worden verzorgd door vrijwilligers en de bestuursleden. De bestuursleden ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding.

Het vermogen van de stichting wordt in zijn geheel ingezet om onze activiteiten te organiseren en uit te voeren. Ook opgebouwde reserves in enig jaar worden het daaropvolgend jaar aangewend om activiteiten te ontplooien.

 

Klik voor de ANBI-gegevens hier:

 

Kom in contact.

 

Paddestoelstraat 8 Bergen op Zoom

06-212 925 49

herdenking158@gmail.com